SİSTEMİN AMACI

Sistem, malzemelerin tedariğinden ürünlerin sevkiyatına kadar devam eden süreçte işgücü ve zamandan tasarruf sağlar. Farklı lokasyonlarda bulunan depolardaki ürün hareketleri tek merkezden yürütülmektedir.

Depoda bulunan ürünler dakikalar içerisinde sayılmaktadır.
Her ürünün benzersiz bir elektronik kimliğe büründüğü UHF RFID teknolojisi ile “Zorlu Sayım ve Kontrol” kavramı ortadan kalkmaktadır.

Pazarlama Modülü
• Müşteriler ile gerçekleştirilen tüm yazışmalar, görüşmeler tek çatı altında toplanmaktadır ve etkin bir CRM yapısı kurabilmektedir.
• Müşterilere gönderilecek fiyat teklifleri sistem üzerinde kullanıcıların standartlarına göre tasarlanmaktadır ve sistem üzerinden mail yoluyla müşterilerilere iletilebilmektedir.
• Oluşturulan hazır teklif şablonları ile sık kullanılan fiyat teklifleri taslak olarak kaydedilmektedir.
Böylece teklif hazırlamak için yaşanan zaman kayıplarının önüne geçilmektedir.
• Müşteriler ile gerçekleştirilen yazışmalarda gönderilen dokümanlar sistem üzerinde kaydedilmektedir.
• Planlanan aksiyonlar için kullanıcılar kendisine veya ilgili kişilere hatırlatmalar kaydedilebilir.

MİNİMUM STOK ile Zamanında Teslim Edilen SİPARİŞLER!

Sevkiyat & Sipariş İzleme Modülü

• Firmaya gelen siparişlerin alımından sevkiyatına kadar geçen tüm hazırlık, depo giriş-çıkış süreçlerinin takibi
sistem üzerinden yapılmaktadır.
• Sistemde önceden tanımlanmış sevkiyatlar,  oluşturulan RF Gate’ler yardımı ile hatasız olarak
gerçekleştirilmektedir.
• Tüm fatura ve irsaliye işlemleri tek bir sistemden takip edilmektedir, böylece muhasebesel işlemlerde vakit
kayıplarının önüne geçilmektedir.

Muhasebe İşlemleri Modülü

• Sistem üzerinde müşterilere ve tedarikçilere ilişkin tüm cari veriler tutulmaktadır.
• Tüm fatura ve irsaliye işlemleri tek bir sistem üzerinden takip edilebilmektedir, böylece muhasebe işlemleri için harcanan vakit en aza indirgenmiş olur.
• Satışı yapılan ürünler için ödeme planları tanımlanmakta ve oluşturulan bu planlara göre tüm ödemeler kontrol altında tutulmaktadır.
• İstenilen sayıda para birimi ve vergi oranı tanımlanabilmektedir, işlemler değişik para birimleri ve vergilendirme oranları üzerinden takip edilmektedir.
• Her bir ürün için hem tedarikçilere hem müşterilere göre alış ve satış fiyatları tanımlanmaktadır.

Bakım Modülü

• Firma içerisinde yapılacak planlı bakım faaliyetleri ile ilgili planların ve görevlendirmelerin takibi
yapılmaktadır.
• Programsız işlemler için sistem üzerinde tanımlama yapılabilmekte ve ilgili personele görevlendirme
yapılmaktadır.
• Yapılan işlemlerin belirli zaman aralığında filtrelemesi yapılarak personeller için işin tamamlanma durumuna
göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

SİSTEM ENTEGRASYONU

Sistem başka bir yazılım sağlayıcısı ile birlikte çalışıp kullanıcılara özel bir çalışma gerçekleştirerek entegrasyon imkanı sunmaktadır. Bu da tekrar veri girişinin önüne geçerek zaman kayıplarını önlemektedir. Kullanıcılara otomasyonun ürettiği raporlar otomatik ulaşmaktadır. Müşterilerin sahip olduğu muhasebe yazılım programının içe aktarım özelliği mevcut ise entegrasyon gerektirmeden veri aktarımı yapılması mümkündür.

 

 

 

Zimmetleme Modülü
• Firma içerisinde demirbaş olarak kullanılan tüm demirbaşlar ilgili çalışanlara
zimmetlenmektedir.
• Esnek yapısı sayesinde kurumlara özel zimmet fişleri tasarlanabilir ve sistem
üzerinden çıktı alınabilir.
• Tüm çalışanlar kendi kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme girip kendi üzerindeki zimmetleri
görebilmektedir.

Teknik Destek Modülü
• Tüm müşteriler ile ilgili satış sonrası destek hizmetlerinin kaydı tutulmaktadır ve bu
sayede müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak hizmet sunulmaktadır.
• Ekiple ilgili iş planları ve rotalama işlemleri sistem üzerinden takip edilebilmektedir.
• Oluşturulan teknik servis formları sistem üzerinde tutulmakta, bu sayede veri kaybı
önlenmektedir.
• Ekibin gerçekleştirdiği tüm işlemlerle ilgili raporları belli zaman aralıklarıyla alarak iş gücü verimliliği ölçülebilir hale getirilmiştir.
• Müşteriler ile yapılan tüm sözleşmeler ve aksiyonlar için sözleşme türleri ve konuları oluşturulup sözleşmeler kayıt altına alınmaktadır.

Akıllı Güvenlik  Sistemi Sayesinde Kontrol Sizde!

Dosya Yönetim Modülü

•Kullanım kılavuzu, garanti belgesi, sözleşme, fatura, iş planı vb. dokümanlar istenilen tüm dosya formatlarında sistem üzerinde
tutulmaktadır.

Ürün Takip Modülü

•Depoda kayıtlı olan tüm ürünlere ilişkin bilgiler (ürün adı, kodu, barkod numarası, birimi, ebatları, ağırlıkları, kayıtlı olduğu tüm alt depoları, ürün alış ve satış fiyatları) tek merkezde toplanmaktadır.
•Her bir ürün için 5 kırılıma kadar kategori oluşturabilmekte ve alt ürünler tanımlanarak ürün sınıflandırmalarında sistematik bir yapı
elde edilmektedir.
•Ürünlere ilişkin çok sayıda görsel  eklenebilmektedir ve fatura, kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi dokümanlar
ürünlerle ilişkilendirilmektedir.
•Ürünler için oluşturulan minimum stok seviyeleri ile işlerin aksamaması için sipariş seviyeleri kontrol altında tutulmaktadır.

Satın Alma Modülü

• Her bir ürün için 5 kırılıma kadar kategori oluşturabilmekte ve alt ürünler tanımlanarak ürün sınıflandırmalarında
sistematik bir yapı elde edilmektedir.
•Satın alma ile ilgili tüm talepler, süreçler, sorumlular tek sistemle kontrol edilmektedir ve yönetim raporlama
sistemine imkan sunmaktadır.
•Satın alma işlemleri ile ilgili tüm faturalar ve irsaliyeler sistemde tutulmaktadır, gerektiğinde belgelere ait veriler taranarak sistemden kolaylıkla çekilebilmekte ve arşivlenebilmektedir.
•Satın alma işlemlerindeki iade işlemleri sistem üzerinden takip edilmektedir, böylece oluşabilecek karışıklıklar
önlenmektedir.

SİZ HAYAL EDİN BİZ ÇÖZÜM ÜRETELİM

Adres: Merve Mah. Atatürk Cad. No: 314 Sancaktepe / İstanbul 34791

Telefon: +90 216 465 94 00(pbx)

Faks: 0216 465 94 02

E-Posta: bilgi@teknopalas.com