RFID İLE ÜRETİM TAKİP
OTOMASYONU

 

 

SİSTEMİN AMACI

Verimliliğin başarıyı yakalamadaki en önemli unsur haline geldiği günümüz şartlarında , rekabette bir adım daha öne çıkmak için teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak tüm firmalar için kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır. EasyWork üretim takip sistemi , zamanı ve işgücünü üretimin her aşamasında minimum kayıpla kullandırmayı hedeflemektedir.

SİSTEMİN FAYDALARI

 

 • Ürünlerin tek tek takip edilebilir hale getirilmesi

Ürünlere yerleştirilmiş RFID etiketleri sayesinde her ürün , Seri numarası gibi sadece kendisine ait bir Numaraya sahip olacak ve bu sayede diğer ürünlerle karıştırılmadan üretimin başlangıcından sonuna kadar her kademede takip edilebilecektir.

 • Ürünlerin okunması için etiketin Okuyucu tarafından görülmesi gerekmeyecektir

Üstüste, yanyana veya bir kutu içinde onlarcası dizilmiş ürünlerin üzerine yapıştırılacak RFID etiketleri, RFID Okuyucuların kapsam alanında, uzaktan okunabilecektir.

 • Tek tek saymak yerine anlık çoklu sayım imkanı

Ürünlerin yerdeğiştirmeleri sırasında, manuel ve tek tek kontrol edilmeleri yerine çoklu olarak ve anlık sayılabilmeleri. Sayım ve kontrol sırasındaki zaman kaybının önlenmesi.

 

Üretimin Her Aşamasında TAM Kontrol!

 • İnsan kaynaklı hataların minimize edilmesi

İnsan hatasından kaynaklanan eksik – fazla sayım ve hatalı ürün giriş-çıkış riskinin ortadan kalkması .

 • Verimliliği, anlık ölçülebilir hale getirmesi

Üretim bantlarına yerleştirilecek Reader’lar sayesinde her bandın veriminin ve anlık durumununun online görülebilmesi.

 • Kalite Kontrol sürecine katkıları

RFID etiketlerinin yazılıp / okunabilir dinamik yapısı sayesinde, her ürüne ait bilginin bantlardan geçişleri sırasında üzerlerindeki etiketlere işlenmesi , bu sayede kalite kontrol için ayrı bir işgücüne ihtiyaç duyulmaması. Tüm üretim aşamalarının merkezi bir sistem üzerinden gözlemlenebilmesi

 • Yan sanayi ile ürün alışverişlerinize katkıları

Ham madde veya kısmen işlenmiş yan sanayi ürünlerinin işletmenize girişi adet, koli, lot,palet veya konteyner olarak takip edilip sayılabilir ,dijital ortamda ERP sistemine entegrasyonu online gerçekleştirilebilir.

Üretimin Her Aşamasında Tam Kontrol!

Sistem Sayesinde

 

 • Ürünler tek tek takip edilebilir hale gelir.
 • Ürünlerin okunması için etiketin okuyucu tarafından görülmesi gerekmeyecektir.
 • Tek tek saymak yerine çoklu sayım imkânına sahip olacaksınız.
 • İnsan kaynaklı hatalar en aza indirgenir.
 • Verimlilik, anlık ölçülebilir hale gelir.
 • Kalite kontrol sürecinize katkı sağlanır.
 • Yan sanayi ile ürün alışverişlerinize katkı sağlanır.
 • Üretim dışı kalmış boş kasa ve paletlerin takibini sağlanır.

DİĞER ÇÖZÜMLERİMİZ